2.30

Nie mogę się zalogować
Utwórz nowe konto

Zgłoś problem
Dodaj sugestię

Zmiany 02/2021
  • Zaktualizowane stawki ZUS 2021
  • Dodawanie wygodnych list zadań w module Sprawy - zadania mogą być widoczne dla biura, klienta lub obu stron oraz pogrupowane w osobne grupy zadań
  • Nowe wykresy dostępne w modułach Raporty, Dokumenty, Podatki, Sprawy
  • Sumowanie zaznaczonych wierszy w tabelach
  • Usprawnienia e-Faktury i e-Kasy
  • Rozbudowa API
Zobacz szczegóły zmian...


Regulamin świadczenia usług Platformy Taxxo

Copyright 2021 Columb Technologies S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.
NIP: 899-263-07-53; REGON: 020664931; KRS: 309854

Polska   [ESP-N2]