2.17

Nie mogę się zalogować
Utwórz nowe konto

Zaloguj do poprzedniej wersji Taxxo
Zgłoś problem

Korzystasz ze starszego Taxxo? Zobacz jak prosto przejść na 2.0

  • Login i hasło są takie same
  • Twoje faktury i dane są te same
  • Możesz pracować na obu wersjach
Nowości dla księgowych:

  • Własne kategorie księgowe dla dokumentów - szybsza dekretacja
  • Sprawdzanie statusu podatnika VAT i VIES
  • Ustawienia podatkowe klienta
  • Zobacz szczegóły zmian

Regulamin świadczenia usług Platformy Taxxo

Copyright 2019 Columb Technologies S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.
NIP: 899-263-07-53; REGON: 020664931; KRS: 309854

Polska