2.46

Nie mogę się zalogować
Utwórz nowe konto

Zgłoś problem
Dodaj sugestię

Zmiany 11/2023
  • Usprawnienia w zakresie zapisywania i aktualizacji tagów na fakturach
  • Usprawnienie w zakresie przypisywania tagów do korekt faktur
  • Podgląd faktury - możliwość edycji tagów i notatek bez edycji samego dokumentu
  • Automatyzacja wystawiania dokumentów kasowych do faktur zakupu
  • Usprawnienia w konektorach księgowych i bankowych
Zobacz szczegóły zmian...


Regulamin świadczenia usług Platformy Taxxo

Copyright 2023 Columb Technologies S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.
NIP: 899-263-07-53; REGON: 020664931; KRS: 309854

Polska   [ATM-IIS04]